உறவுகள்

திருமணத்திற்கு பின் இரவில் மறந்தும் இதை செய்யாதீங்க! – பெண்கள் தயவு செய்து படிக்க வேண்டாம்! ஆண்களுக்கு மட்டும்

திருமணத்திற்கு பிறகு ஒருசில விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உங்களின்...

இலங்கை உறவுகள் முல்லைத்தீவு

மகனை இழந்த அம்மாவின் 800 கிலோ பழங்களை விற்றுக்கொடுத்த முகப்புத்தக இளைஞர்கள்-புதுக்குடியிருப்பு.

புதுக்குடியிருப்பில் 800 kg வத்தகைபழங்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் கடந்த சில...

உறவுகள்

Relationship Advice in Tamil

உறவுகள்

திருமணத்திற்கு பின் இரவில் மறந்தும் இதை செய்யாதீங்க! – பெண்கள் தயவு செய்து படிக்க வேண்டாம்! ஆண்களுக்கு மட்டும்

திருமணத்திற்கு பிறகு ஒருசில விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உங்களின் மனைவியின் சாபத்திற்கும், கோபத்திற்கும் ஆளாக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும்.இவை ஒன்றும் புதியவை அல்ல. காலம், காலமாக.., அம்மா...

Read More
இலங்கை உறவுகள் முல்லைத்தீவு

மகனை இழந்த அம்மாவின் 800 கிலோ பழங்களை விற்றுக்கொடுத்த முகப்புத்தக இளைஞர்கள்-புதுக்குடியிருப்பு.

புதுக்குடியிருப்பில் 800 kg வத்தகைபழங்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் கடந்த சில நாட்களாக அம்மா ஒருவர் தவித்தார். நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலையையால்...