ஆன்மிகம்

உங்கள் வீட்டிலு ம் செல்வம் பெருகனுமா? இந்த மூலிகையை கொண்டு தீபம் ஏற்றினால் போதும்

பெருந்தும்பை என்று கூறப்படும் பேய் விரட்டி மூலிகை அபூர்வ சக்தி கொண்டதாக கருதப்படுகின்றது.

ஏனெனில் ஆன்மீகத்தில் இந்த இலையில் குபேர தீபம் ஏற்றினால் எல்லா வளமும் பெருகும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் இது பச்சையாக பற்றி எரியும் தன்மை கொண்டது. குபேர மூலிகை என்றும் வழக்கத்தில் உள்ளது.

அந்தவகையில் தற்போது இந்த அற்புத மூலிகை கொண்டு எப்படி நாமும் செல்வ வளம் பெறலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

  • 48 நாட்கள் தினமும் இந்த ஒரே ஒரு இலையை திரியாக கொண்டு தீபம் ஏற்றி வழிபட்டு வாருங்கள். சகல தோஷங்களும் நீங்க பெற்று முன்னேற்றம் காணப்படும்.
  • சாதாரண அகல் விளக்கில் இந்த இலையை திரித்து அப்படியே பச்சையாக திரி போன்று உருவாக்கி கொள்ளுங்கள்.
  • மண் விளக்கில் நல்லெண்ணை, நெய் அல்லது இழுப்பை எண்ணெய் ஊற்றி இந்த திரியை நனைத்து தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
  • அவ்வளவு தான். இந்த மூலிகை தீபத்தின் புகை உங்கள் இல்லம் முழுவதும் சூழ்ந்து கொண்டு நல்ல சக்திகளை திரட்டி தரும்.
  • எந்த வகையான தீய சக்திகள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் இதன் வாசத்தில் ஓடி விடும். இது குபேரனுக்கு மிகவும் பிடித்த மூலிகையாகும்.